Contact Us

Home / Contact Us

Contact Form

Contact Info

Address

1/47 Poddar Nagar, P.O Jodhpur Park, P.S Jadavpur, Landmark: South City Mall
Kolkata - 700068

Email

sodiarcapps@gmail.com

Phone

+91 9874 240565
+91 8961 542271